Skip to main content

Розробка та аналіз алгоритмів. Частина 1


Київський Політехнічний Інститут

Курс “Розробка та аналіз алгоритмів” присвячений вивченню та побудові програмних алгоритмів. У рамках цього курсу ви зможете познайомитись із різними підходами до розробки алгоритмів, дослідження та порівняння їх ефективності.

Курс побудований від простого до складного. Кожного тижня розглядається новий підхід до створення алгоритмів та кілька прикладів алгоритмів в рамках цього підходу.

Не залишається поза увагою і питання структур даних, адже ефективний розв’язок різних програмних задач залежить не тільки від алгоритму, але й від структур даних, які даний алгоритм використовує.

Курс “Розробка та аналіз алгоритмів” ґрунтується на двох предметах, що викладаються в Київському Політехнічному Інституті для спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології”: “Теорія алгоритмів” та “Дискретна математика. Теорія графів”. І хоча в обох назвах предметів наявне слово теорія, запропонований курс орієнтований перш за все на розв’язок практичних задач.

Короткий зміст тем курсу

  • Базові підходи до розробки та аналізу алгоритмів.
  • Структури даних: піраміди, бінарні дерева, хеш-таблиці.
  • Алгоритми на графах: обхід графів, пошук у графі та інші.

Тривалість курсу

9 тижнів.

Всі матеріали курсу та можливість отримати сертифікат доступні постійно.

Вимоги до слухачів

Знання довільної мови програмування, щоб розв’язувати практичні завдання. Математичний апарат на рівні старших класів школи або першого курсу університету.

Матеріали курсу

Курс супроводжується всіма додатковими матеріалами: електронний конспект лекцій, презентації лекцій.

Викладач

Course Staff Image #1

Олексій Молчановський

Викладач Київського Політехнічного Інституту, факультету Інформатики та обчислювальної техніки, кафедра Автоматизованих систем обробки інформації та управління. Окрім курсу з алгоритмів викладає дискретну математику студентам спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології. В 2013-2014 роках проходив стажування в Georgia Institute of Technology (США) за стипендіальною програмою фонду Фулбрайт (США).

Асистент

Дмитро Калпакчі

Студент Київського Політехнічного Інституту, факультету Інформатики та обчислювальної техніки, кафедра Автоматизованих систем обробки інформації та управління.

Поширені питання

Курс безкоштовний?

Курс є повністю безкоштовним. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб Ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних в рамках курсу матеріалів буде достатньо для успішного його завершення. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Так! Успішно складіть всі завдання курсу й отримайте сертифікат про його завершення за підписом викладача!

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.

  1. Classes Start

    Курс доступний постійно
  2. Estimated Effort

    8-9 годин на тиждень
Enroll