Перейти до головного змісту

ПРО ЦЕЙ КУРС

Чи задумувались ви над питанням «Що таке культура? Яку вона виконує роль і яка взагалі від неї користь?».

«Культурологія для всіх» – онлайн-курс, який допоможе відповісти на ці та інші запитання, а також стане важливою сходинкою у розумінні науки, яка вивчає смислові аспекти культури. Культурологія з’явилась порівняно нещодавно, але швидко набуває популярності у зв’язку з культуроцентричною моделлю розвитку сучасного світу та концепції креативної економіки. Крім того, вона має значний практичний характер, адже поєднує в собі соціологію, мистецтвознавство, філософію та інші дисципліни

Лектори онлайн-курсу висвітлюють культуру як феномен, який пронизує все наше життя, а тому маємо нагальну потребу в її розумінні. Лекції насичені прикладами з української і світової культури, з історії культури і нової палітри сучасних арт-практик.

Опанування запропонованого онлайн-курсу стане в нагоді для тих, хто прагне навчитись культурологічного аналізу творів мистецтва і суспільних явищ та процесів; творчого засвоєння культурних цінностей, їх критичного переосмислення і перетворення у надбання власної світоглядної культури; допоможе включенню у міжкультурний діалог; застосуванню отриманих знань у майбутній професійній діяльності.

Онлайн-курс «Культурологія для всіх» є колективним доробком викладачів кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Запропоновані теми стосуються найбільш актуальних проблем сучасної культурології, тому кожна лекція представлена окремим викладачем, який є не лише теоретиком з конкретного питання, а й практиком. В живій розмовній формі лектори онлайн-курсу піднімають різноманітні теми, які зацікавлять широке коло слухачів.

Структура курсу

 1. Культурологія як наука і навчальна дисципліна.
 2. Мистецтво новітніх технологій.
 3. Культура як освіта. Педагогічна культурологія.
 4. Релігія і культура: віра у ситуації постмодерну.
 5. Традиційні культури Сходу: діалог традицій і сучасності.
 6. Культурологія ментальності.
 7. Теорія масової культури.
 8. Екранна культура.

СТАРТ КУРСУ

31 січня 2017 року.

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ

8 тижнів.

ВИКЛАДАЧІ

Галина Мєднікова

Доктор філософських наук, професор, автор близько 100 наукових публікацій з актуальних проблем культурології та естетики, автор навчального посібника «Українська та зарубіжна культура ХХ століття», де вперше було концептуалізовано розвиток сучасного мистецтва України в контексті світового. Коло наукових інтересів: методологія дослідження культурних процесів, мистецькі арт-практики, нові освітні стратегії, гуманітарні технології в соціально-економічному розвитку суспільства.

Євгенія Більченко

Доктор культурології, доцент, поетеса, перекладач. Коло наукових інтересів: філософія культури, культурна антропологія, культурна регіоніка.

Яніна Пруденко

Кандидат філософських наук, доцент, незалежний куратор проектів у сфері медіамистецтва. Коло наукових інтересів: художня культура в епоху новітніх технологій, взаємовідносини «людина – техніка» як філософсько-естетична проблема.

Лариса Осадча

Кандидат філософських наук, доцент. Коло наукових інтересів: проблеми некласичної культурології, постмодерний дискурс.

Сергій Русаков

Кандидат філософських наук, доцент, організатор культурологічних і літературно-мистецьких проектів. Коло наукових інтересів: Cultural Studies, теорія масової культури, прикладна культурологія.

Євген Ворожейкін

Аспірант кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Коло наукових інтересів: нові стратегії візуальної культури, дослідження Cultural Studies.

Подяка

Висловлюємо подяку Вікторії Алексеєвій та Аліні Андреєвій за чудову операторську роботу і монтаж, Андрію Складану за професійну роботу із звуком, Віталію Kwink Мохонько за креативний дизайн афіші.

Поширені запитання

Курс безкоштовний?

Курс є повністю безкоштовним. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб Ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних у межах курсу матеріалів буде достатньо для успішного його закінчення. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат після завершення цього курсу?

Так! Успішно виконайте усі завдання курсу й отримайте сертифікат про його закінчення з підписом викладача!

У який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.

 1. Старт

  Січ. 2017
Внести до списку