Skip to main content

Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування


Асоціація міст України

ПРО КУРС

Курс підготовлено в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який впроваджується Асоціацією міст України.

Курс містить базову інформацію, яка допоможе представникам органів місцевого самоврядування ефективно управляти коштами місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу.

Значне місце курсу відведено процесам формування дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів (в т.ч. ОТГ) та системі бюджетного вирівнювання. Матеріал підготовлено згідно з чинним бюджетним законодавством України, врахувавши бюджетні новації 2017 року.

Цей курс допоможе вам використовувати бюджет як дієвий інструмент регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.

Цей курс буде цікавий

 • Представникам органів місцевого самоврядування.
 • Представникам центральних та місцевих органів виконавчої влади.
 • Представникам організацій громадського суспільства.
 • Ініціативним громадянам, які шукають механізми вирішення проблем своїх громад.
 • Молодим людям, які прагнуть створювати конкуренцію конкурентними на ринку праці.

МЕТА КУРСУ

В Україні активно впроваджуються реформи, кінцевою метою яких є децентралізація. Ці процеси крок за кроком забезпечують основу для рівномірного розвитку територій та зрештою успішної країни. Один з найважливіших викликів сьогодення — формування спроможних громад та ефективного самоврядування. Для виконання своїх завдань місцева влада повинна мати достатні фінансові та матеріальні ресурси, а також право самостійного управління і розпорядження ними. Фінансовою базою органів місцевого самоврядування та значним фактором регіонального розвитку є місцеві бюджети.

Цей навчальний курс допоможе всім зрозуміти структуру місцевого бюджету, джерела надходжень та напрями використання коштів місцевих бюджетів, особливості формування бюджетів ОТГ, порядок застосування програмно-цільового методу, процедури забезпечення залучення громадськості до бюджетного процесу.

Кожен, хто на практиці застосовуватиме отримані під час курсу знання, набуде цінного досвіду, який прогнозовано буде серед найпотрібніших у діяльності органів місцевого самоврядування.

Головне, про що дізнаються і чому навчаться слухачі курсу у разі його успішного завершення:

 • чітко обґрунтовувати та володіти поняттєво -термінологічним апаратом курсу;
 • координувати роботу усіх учасників бюджетного процесу на кожній його стадії;
 • готувати проект рішення про місцевий бюджет на плановий рік із додатками до нього;
 • формувати пояснювальну записку до проектів бюджетів;
 • складати помісячний розпис доходів і видатків бюджетів;
 • обчислювати обсяги надходжень та витрат місцевих бюджетів, бюджетних трансфертів;
 • складати кошториси бюджетних установ (індивідуальні та зведені);
 • здійснювати фінансування передбачених у бюджеті видатків;
 • готувати зміни до місцевого бюджету;
 • здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінку ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства.

Вимоги до слухачів

Базові вміння роботи з комп’ютером та бажання навчатися та працювати на курсі у зручний час!

Тривалість курсу

5 тижнів навчання з можливістю отримання сертифікату.

Всі матеріали курсу та можливість отримати сертифікат доступні постійно.

Початок курсу

20 квітня 2017 р.

АВТОРИ КУРСУ

Галина Маркович

Галина Маркович

Кандидат економічних наук, заслужений економіст України.
Радник Міністра фінансів України.
Експерт з питань місцевих бюджетів.
38 років досвіду роботи у місцевих фінансових органах (районний та обласний рівень), Міністерстві фінансів України. Напрямки спеціалізації – формування показників місцевих бюджетів, удосконалення системи міжбюджетних відносин, розробка нормативної бази з питань функціонування місцевих бюджетів.
Готувала лекції, методичні рекомендації, інструктивні та наочні матеріали. Проводила тренінги, семінари, викладала навчальні курси, лекції для представників місцевих органів влади різних рівнів, депутатів, місцевих фінансових органів, громадських організацій.

Оксана Цюпа

Оксана Цюпа

Кандидат економічних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит», доцент кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Магістр державної служби. Досвідчений практик у бюджетній сфері – начальник відділу фінансування галузей невиробничої сфери Головного фінансового управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2004 р.). Має досвід роботи експерта з гендерно-орієнтованого бюджетування.

 1. Classes Start

  Курс доступний постійно
Enroll