Skip to main content

Мова ІТ-шників досить специфічна. Вони використовують дуже багато англомовних слів, деякі у зовсім незрозумілій формі.  Тому ми підготували для вас список слів, які  зустрічаються в наших відео-уроках.

 1. Ад-хок (ad hoc) - тестування схоже на розвідувальне, але тут вважається що ви вже працювали з тестованою програмою до цього і знаєте як вона влаштована.  Виконуючи цей тест ви за короткий термін повинні попрацювати з програмою охопивши основні аспекти її роботи і задокументувати дивну її поведінку.  Як правило сценарії для такого виду тестування 100% імпровізовані. 
 2. Альфа тестування (alfa testing) - імітація реальної роботи з системою штатними розробниками, або реальна робота з системою потенційними користувачами/замовником.  Найчастіше альфа-тестування проводиться на ранній стадії розробки продукту, але в деяких випадках може проводитися для готового продукту в якості внутрішнього приймального тестування. 
 3. Анекспектед бехевіер (unexpected behavior) - неочікувана поведінка. 
 4. Апдейт (update) - оновлення. 
 5. Апдейтнутий (від up to date) - в актуальному стані. 
 6. Аплікація (application) - програма, ще називають додаток. 
 7. Артефакт (artifact) - артефакт. 
 8. Аутпут (Output) - вихідні дані, результат. 
 9. Аутсорсінг (outsourcing) - передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду.  Угода, за якою робота виконується людьми з зовнішньої компанії, яка зазвичай є також експертом у цьому виді робіт.  Аутсорсинг часто використовується для скорочення витрат. 
 10. Баг (bug) - помилка в програмному коді. 
 11. Баг трекер (bug tracker) -  прикладна програма для допомоги розробникам програмного забезпечення (програмістам, тестувальникам тощо) враховувати і контролювати помилки (баги), знайдені в програмах, питання по функціональності, рішенні і оновленнях, побажання користувачів, а також стежити за процесом усунення помилок і виконанням або невиконанням побажань. 
 12. Багзілла (bugzilla) -  система відстеження помилок і ведення завдань (англ.  bugtracker tool) з веб-оболонкою. 
 13. Баундрі вел'юс (boundary values) - граничні значення. 
 14. Бейсд (based) - заснований (на основі чогось). 
 15. Бек лог (backlog) - це документ, який має список вимог до функціональності, які упорядковані згідно зі ступенем важливості. Backlog представляє список того, що повинно бути реалізовано. 
 16. Бета тестування (beta testing) - інтенсивне використання майже готової версії продукту (як правило, програмного або апаратного забезпечення) з метою виявлення максимального числа помилок в його роботі для їх подальшого усунення перед остаточним виходом (релізом) продукту на ринок, до масового споживача. 
 17. Білд (build) - дослівно: будувати, конструювати.  В мові розробки ПЗ об’єднання окремих модулів програми в єдину, робочу систему.  Також вживається для визначення номеру зборки програми з певного коду (зміни в коді означають що наступний білд буде мати іншу версію). 
 18. Блайнд спот (blind spot) - дослівно: сліпа пляма. 
 19. Блек бокс (black box) - Тестування "чорної скриньки".  При тестуванні «чорної скриньки» розглядаються системні характеристики програм, ігнорується їхня внутрішня логічна структура.  Вичерпне тестування, як правило, неможливе. 
 20. Вайт бокс (white box) - Тестування "білої скриньки".  Зазвичай тестування "білої скриньки" засноване на аналізі керуючої структури програми.  Програма вважається повністю перевіреною, якщо проведено вичерпне тестування маршрутів (шляхів) її графа управління. 
 21. Валідний (valid) - дійсний, чинний, правильний. 
 22. Верифікація (verification) - перевірка. 
 23. Веріфайд (verified) - перевірений. 
 24. Виснути, зависати () - стан ПЗ, коли неможливо виконати будь яку дію.  Програма не відповідає на запити та не виконує жодних помітних дій. 
 25. Вотерфол (waterfall) - водоспад.  Послідовний метод розробки програмного забезпечення, названий так через діаграму схожу на водоспад. 
 26. Гайдлайн (guideline) - інструкція, посібник.  Часто випускаються одними розробниками для інших, для забезпечення сумісності окремих модулів програмного забезпечення та його інших елементів (в тому числі графічного дизайну, використання інтерфейсів, тощо) із розробками сторонніх компаній. 
 27. Генерити (generate) - згенерувати. 
 28. Голд плейтінг (gold plating) - дослівно: золочення.  В мові тестування те, що не несе корисної дії. 
 29. Грей бокс (gray box) - поєднання тестування "чорної скриньки" та тестування "білої скриньки". 
 30. Девелопер (developer) - розробник, програміст.  Людина, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення для програмованих пристроїв. 
 31. Деклайнд (declined) - від decline: відмовитись. 
 32. Деплоймент (deployment) - розгортання ПЗ.  Розгортання програмного забезпечення - це усі дії, що роблять програмну систему готовою до використання.  Даний процес є частинною життєвого циклу програмного забезпечення. 
 33. Десіжн тейблс (decision tables) - таблиці рішень.  . 
 34. Дескріпшн (description) - опис. 
 35. Десктоп (desktop) - так називають персональний комп'ютер. 
 36. Дефект репорт (defect report) - теж саме що баг-репорт, звіт про помилку. 
 37. Деферд (deferred) - відкладений. 
 38. Джира (JIRA) -  система відстеження помилок, призначена для організації спілкування з користувачами, хоча в деяких випадках може бути використана для управління проектами. 
 39. Домен (domain) - одним із значень є сфера діяльності замовника. 
 40. Дропдаун (dropdown) - випадаючий список.  Наприклад для вибору міст із списку. 
 41. Еджайл (agile) - клас методологій розробки програмного забезпечення, що базується на ітеративній розробці, в якій вимоги та розв'язки еволюціонують через співпрацю між самоорганізовуваними багатофункціональними командами.  Гнучка розробка - найкращий засіб для підвищення продуктивності розробників програмного забезпечення. 
 42. Експіріенс (experience) - досвід.  . 
 43. Експлоретарі тестування (exploratory testing) - дослідницьке тестування, під час якого можна як шукати дефекти, так і вивчати програмне забезпечення. 
 44. Ембеддед (embedded) - вбудований. 
 45. Емейл (email) - електронна пошта.  Популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відео-файли, архіви, програми). 
 46. Енвайремент (environment) - середовище. 
 47. Еріа (area) - ділянка, площина. 
 48. Еррор гесінг (error guessing) - метод тестування, у якому тест-кейси використовується для пошуку помилок в програмах виходячи з досвіду попереднього тестування, фактично це метод вгадування помилок. 
 49. Ес К’ю Ель (SQL) - мова структурованих запитів) — декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, що застосовується для формування запитів, оновлення і керування реляційними БД, створення схеми бази даних і її модифікації, системи контролю за доступом до бази даних. 
 50. Есайнт (assigned) - призначений. 
 51. Еттачмент (attachment) - прикріплення, наприклад до електронного листа. 
 52. Життєвий цикл розробки ПЗ (software development life cycle) - сукупність окремих етапів робіт, що проводяться у заданому порядку протягом періоду часу, який починається з вирішення питання про розроблення програмного забезпечення і закінчується припиненням використання програмного забезпечення. 
 53. Зааффектити (від affect) - вплинути. 
 54. Задизайнити (від design) - дослівно від дизайн. 
 55. Залогуватись (від login) - увійти в систему із певним набором логіну та пароля. 
 56. Зарепортити (від report) - написати звіт. 
 57. Іквіваленс партішн (equivalence partition) -  метод тестування програмного забезпечення, який ділить вхідні дані блоку програмного забезпечення на розділи еквівалентних даних, на основі яких складаються тести.  В принципі, тест-кейс розробляються для покриття кожного розділу принаймні один раз. 
 58. Інспекшенс (inspections) -  інспекція, експертиза. 
 59. Інтеграційне тестування (integration testing) - це фаза тестування програмного забезпечення, під час якої окремі модулі програми комбінуються та тестуються разом, у взаємодії.  Інтеграційне тестування виконується після модульного тестування та перед верифікацією та валідацією ПЗ.  Якщо розглядати цей процес як систему, то на вхід їй подаються модулі, які вже пройшли модульне тестування; потім модулі групуються в більші частини, виконуються тести передбачені планом, а на виході системи — інтегрована система, що готова до системного тестування. 
 60. Інтродакшн (introduction) - вступ. 
 61. Інформал (informal) - неформальний. 
 62. Кастомер (customer) - замовник. 
 63. Кеш (cache) - тимчасове сховище для часто використовуваних файлів.  Зазвичай використовується веб-браузерами для прискорення завантаження сторінок. 
 64. Клікабельний (clickable) - є можливість натиснути за допомогою вказівника миші. 
 65. Кодування, кодінг (coding) - процес написання програмного коду. 
 66. Коммон сенс (common sense) - здоровий глузд. 
 67. Контакт поінт (contact point) - дослівно: точка контакту. 
 68. Контрол (control) - в мовах програмування так називають елемент управління: кнопка, текстове поле, прапорець тощо. 
 69. Копі-паст (copy / paste) - скопіювати, а потім вставити. 
 70. Крітікал (critical) - критичний. 
 71. Лід (lead) - керівник. 
 72. Лінк (link) - посилання на сторінку. 
 73. Лоад тестування (load testing) - це просто форма тестування продуктивності.  Воно зазвичай проводиться для того, щоб оцінити поведінку програми(додатка) із заданим очікуваним навантаженням. Цим навантаженням може бути, наприклад, кількість користувачів, які будуть одночасно працювати з програмою.  Такий вид тестування дозволяє отримати час відгуку всіх найважливіших бізнес-транзакцій. 
 74. Лог (log) - журнал роботи програми. 
 75. Лук ераунд (look around) - дивитись навкруги. 
 76. Манкі джоб (monkey job) - як правило так називають просту роботу, яка не вимагає використання складних підходів та методик.  Також вживається у значенні простої і часто повторюваної роботи. 
 77. Мануальний (від manual) - ручний. 
 78. Медіум (medium) - помірний, середній. 
 79. Мейджор (major) - більш важливий, основний. 
 80. Мінорний (minor) - другорядний, не дуже важливий. 
 81. Мітінг (meeting) - зустріч. 
 82. Мокап (mock up) - макет. 
 83. Натягнули ПЗ () - використали готове ПЗ, без написання для нового апаратного забезпечення. 
 84. Нотифікація (notification) - нагадування.  сповіщення. 
 85. Пасд (passed) - пройдений, виконаний. 
 86. Перфоменс тестування (performance testing) - це тестування, яке проводиться з ціллю визначення, як швидко працює програма або її частина під деяким навантаженням.  Тестування продуктивності намагається враховувати продуктивність на стадії. 
 87. Постити (від post) - опублікувати. 
 88. Пофіксити (від fix) - виправити помилку. 
 89. Прекондішн (precondition) - передумова. 
 90. Продакт овнер (product owner) - власник продукту. 
 91. Продакт стайл гайд (product style guide) - документ, який описує правильне використання графічних та функціональних елементів платформи для розробки програмного забезпечення під цю платформу (приклад, гайд від компанії Apple, яка жорстко регламентує як мають виглядати і функціонувати програми для операційної системи iOS). 
 92. Продакшн (production) - виробництво.  Так зазвичай називають випуск готового продукту. 
 93. Проектний менеджер (project manager) - менеджер проекту. 
 94. Проінсталювати (від install) - встановити ПЗ на персональний комп'ютер чи сервер. 
 95. Профайл (profile) - профіль користувача, набір даних. 
 96. Профіт (profit) - прибуток, користь. 
 97. Прошивка (firmware) - ПЗ апаратних пристроїв, наприклад роутерів. 
 98. Рандомний (від  random) - випадковий. 
 99. Рев’ю (review) - перевірка. 
 100. Регресивне тестування (regression testing) - загальна назва для всіх видів тестування програмного забезпечення, спрямованих на виявлення помилок у вже протестованих ділянках початкового коду. Такі помилки — коли після внесення змін до програми перестає працювати те, що мало б працювати, — називають регресивними помилками. 
 101. Реквайрмент (requirement) - вимога. 
 102. Реліз (release) - реліз, випуск.  Видання продукту, готового до тиражування.  Це стабільна версія програми, що пройшла всі попередні стадії розробки, в яких виправлені основні помилки, але існує ймовірність появи нових, раніше не помічених, помилок. 
 103. Реоупен (reopen) - відкритий повторно. 
 104. Репозиторій (repository) - сховище.  Спеціальний сервер, з якого можна завантажити програмне забезпечення.  На сервері зберігається архів програмних продуктів, які доступні для завантаження. 
 105. Репорт (report) - звіт. 
 106. Репрод’юсд (reproduced) - повторений, відтворений. 
 107. Роутер (router) - роутер, ще називають маршрутизатором.  Це електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації. 
 108. Сабміттед (submitted) - відправлений, надісланий. 
 109. Саммарі (summary) - підсумок, резюме. 
 110. Северіті (severity) - строгість, вплив на систему в цілому. 
 111. Сервер (server) - у комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми.  Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.  Або ж центральний комп'ютер, який виконує роль головного в мережі. 
 112. Сет (set) - набір. 
 113. Системне тестування (system testing) - є одним з рівнів тестування програмного забезпечення. Системне тестування тестує інтегровану систему для перевірки відповідності всім вимогам.  Перевірка повноти та правильності документації користувача є важливою частиною системного тестування.  Всі тестові комбінації повинні розроблятися тільки з використанням документації користувача. 
 114. Скоуп (scope) - обсяг, масштаб. 
 115. Скрам (scrum) -  методологія управління проектами для гнучкої розробки програмного забезпечення. Скрам чітко робить акцент на якісному контролі процесу розробки. 
 116. Скрам мастер (scrum master) - роль в Скрамі, людина яка слідкує за виконанням усіх процесів Скраму. 
 117. Скрипт (script) -  це програма, яка автоматизує деяке завдання, яке без сценарію користувач робив би вручну, використовуючи інтерфейс програми. 
 118. Скріншот (screen shot) - копія зображення екрану збережена у графічному форматі: png, jpg, тощо. 
 119. Солюшн (solution) - рішення. 
 120. Стейт транзишн тейбл (state transition table) - таблиця переходів програми з одного стану в інший. 
 121. Степ (step) - крок. 
 122. Степс ту репрод’юс (steps to reproduce) - кроки для відтворення. 
 123. Стракче (structure) - структура.  . 
 124. Стрес тестування (stress testing) - Стресове тестування зазвичай використовується для встановлення границь пропускної здатності програми.  Цей тип тестування проводиться для визначення надійності системи під час екстремальних або непропорційних навантаженнях і відповідає на питання про достатню продуктивність системи у випадку, якщо поточне навантаження значно перевищить очікуваний максимум. 
 125. Таск (task) - задача. 
 126. Темплейт (template) - шаблон. 
 127. Тест екзек’юшн (test execution) - виконання тестів. 
 128. Тест кейс (test case) - це документ, що описує сукупність кроків, конкретних умов і параметрів, необхідних для перевірки реалізації тестованої функції або її частини.  Ціленаправлено створена тестова ситуація. 
 129. Тест с’ют (test suite) - набір тест кейсів чи окремих тестів. 
 130. Тім (team) - команда. 
 131. Тім лід (team lead) - лідер команди, зазвичай найбільш досвідчений. 
 132. Трак (trac) - вільний браузерний застосунок для управління проектами. 
 133. Трейсебіліті матриця (traceability matrix) - матриця відслідковування, таблиця залежностей вимог до тест-кейсів, використовується для відслідковування покриття вимог тестами. 
 134. Тули, тулзи (tools) - утиліта, додаткове програмне забезпечення. 
 135. Фейлд (failed) - невдалий. 
 136. Фідбек (feedback) - відгук, зворотній зв'язок. 
 137. Фіксд (fixed) - виправлений. 
 138. Фіча (від feature) - дослівно: особливість.  В мові ІТ якась окрема функція програми. 
 139. Фрілансер (freelancer) - вільнонайманець, який сам шукає собі проекти, може одночасно працювати на декілька фірм.  В Україні фрілансерами переважно називають людей, що виконують будь-яку роботу через мережу інтернет віддалено. 
 140. Фронт енд (front end) - говорячи про front-end і back-end, програмісти зазвичай мають на увазі відділення інтерфейсної частини користувача від програмної логіки. 
 141. Функціональне тестування (functional testing) - виявлення невідповідностей між реальною поведінкою реалізованих функцій і очікуваною поведінкою відповідно до специфікації і вимог. Функціональні тести повинні охоплювати всі реалізовані функції з урахуванням найбільш ймовірних типів помилок.  Тестові сценарії, що поєднують окремі тести, орієнтовані на перевірку якості розв'язку функціональних задач. 
 142. Чек ліст (checklist) - перелік, список. 
 143. Юзер інтерфейс, юай (user interface, UI) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. 
 144. Юзер сторі (user story) - це одне чи більше речень, звичайною мовою предметної області, які описують чого користувач хоче досягти.  Історії користувача використовуються в гнучких методологіях для з'ясування базових функцій що будуть реалізовуватись. 
 145. Юзерфрендлі (user friendly) - інтерфейс, зручний та зрозумілий користувачу. 
 146. Юніт тест (unit test) - це метод тестування програмного забезпечення, який полягає в окремому тестуванні кожного модуля коду програми.  Модулем називають найменшу частину програми, яка може бути протестованою. 
 147. elance. com - фріланс біржа. 
 148. ISTQB - International Software Testing Qualification Board.  Міжнародна колегія тестування програмного забезпечення. 
 149. odesk. com - фріланс біржа. 
 150. QA (Quality Assurance) - експерт із забезпечення якості, як правило задіяний у активностях, які попереджують виникнення помилок. 
 151. QC (Quality Control) - експерт із контролю якості, як правило задіяний в активностях із знаходження помилок та їх виправлення. 
 152. Software architecture document - документ, який описує архітектуру програми і підходи та технології, які будуть використовуватись для її розробки. 
 153. Tester - тестувальник ПЗ. 
 154. XML - запропонований консорціумом World Wide Web (W3C) стандарт побудови мов розмітки ієрархічно структурованих даних для обміну між різними застосунками, зокрема, через Інтернет.  Є спрощеною підмножиною мови розмітки SGML.  XML документ складається із текстових знаків, і придатний до читання людиною.