Перейти до головного змісту

Порядок конкурсного відбору кандидатів на посаду фахівців з питань реформ

ПРО КУРС

Модернізація державної служби та управління людськими ресурсам – серед пріоритетів реформи державного управління. Такі зміни відбуваються шляхом оновлення та посилення кадрового потенціалу державних органів.

Задля досягнення цих цілей у 2016 році Уряд прийняв Концепцію запровадження посад фахівців з питань реформ. Декларуючи залучення на державну службу нових кваліфікованих фахівців з посадовими обов’язками, що передбачають підготовку та реалізацію ключових національних реформ, Урядом визначено високі вимоги до їх компетентності. Саме тому процедура конкурсного відбору на посади фахівців з питань реформ (далі – ФПР) має відповідати очікуванням щодо її якості, об’єктивності, відкритості.

Основне завдання курсу – ознайомити членів конкурсних комісій з конкурсною процедурою, критеріями, інструментами та методологією оцінювання, а також рекомендаціями та юридичними аспектами, розвинути навички оцінювання кандидатів на всіх етапах відбору.

Конкурси на посади ФПР проводяться одночасно у багатьох центральних органах виконавчої влади. Тому цей курс, в тому числі, спрямований на уніфікацію роботи різних конкурсних комісій з відбору ФПР. Ми будемо намагатися навчити членів конкурсних комісій однаково інтерпретувати та оцінювати виступи кандидатів.

Після проходження онлайн-курсу члени конкурсних комісій у межах очної частини програми навчання матимуть змогу не лише розглянути всі тонкощі процедури, а й опанують інструменти конкурсного відбору, які допоможуть їм обирати найкращих кандидатів за об'єктивними критеріями.

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КУРС

Цільова аудиторія курсу – державні службовці, які є членами конкурсних комісій з відбору ФПР.

Надалі цільова аудиторія курсу буде розширюватися.

Цей навчальний матеріал присвячений порядку та методології прозорого конкурсного відбору кандидатів саме на посади ФПР. Проте деякі частини програми є універсальними. Вони будуть корисними членам конкурсних комісій для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в органах державної влади.

ПРОГРАМА КУРСУ

Онлайн-курс складається з двох великих блоків: підготовка до проведення конкурсу та власне проведення конкурсу й оцінювання кандидатів.

Тривалість навчання – 3 тижні.

Протягом першого тижня ми зупинимось на питаннях підготовки до конкурсного відбору. Під час другого тижня ми почнемо розглядати етапи конкурсного відбору та детально розглянемо ситуаційні завдання. На третьому тижні ми закінчимо опановувати етапи конкурсного відбору та більше часу приділимо проведенню співбесіди з кандидатами.

Для ефективної роботи ви матимете відеолекції, презентації, детальний конспект, практичні та тестові завдання.

Курс містить такі модулі:

  • Вступ. Ознайомлення з програмою та особливостями курсу.
  • МОДУЛЬ 1. Детальний опис методології конкурсного відбору, ознайомлення з підготовчими етапами проведення конкурсу, прийомом та перевіркою документів кандидатів.
  • МОДУЛЬ 2. Проведення першого етапу конкурсного відбору – тестування, ознайомлення з видами та порядком проведення різних видів тестування.
  • МОДУЛЬ 3а. Проведення оцінювання професійних знань за допомогою ситуаційних завдань, їх складання та порядок оцінювання.
  • МОДУЛЬ 3б. Оцінка компетенцій за допомогою ситуаційних завдань, особливості та методологія їх оцінювання.
  • МОДУЛЬ 4. Проведення співбесіди, особливості перевірки професійних знань, компетенцій та мотивації кандидатів під час співбесіди.

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ

На опанування навчального матеріалу відводиться 14 навчальних годин:

  • 4 години онлайн-курсу;
  • 10 годин на виконання практичних завдань.

По завершенню курсу слухачі, які прослухали відеолекції, виконали практичні та тестові завдання, отримають сертифікат.

За результатами онлайн-курсу члени конкурсних комісій проходитимуть очну екзаменаційну сесію на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

  1. Старт

Внести до списку