Skip to main content

Підготовка до ЗНО з математики: лайфхаки від Могилянки


NAUKMA

ПРО ЦЕЙ КУРС

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з математики – завдання непросте та потребує значних зусиль, але тепер вам буде значно простіше, адже ми підготували набір лайфхаків з кожного розділу вашого майбутнього зошиту з ЗНО! Ми звернемо увагу не стільки на методи розв’язання типових прикладів, скільки на помилки, яких найчастіше допускають при розв’язанні, та надамо поради, як їх уникнути.

Домашні завдання до кожного розділу допоможуть перевірити свій рівень знань та закріпити пройдений матеріал. Структура онлайн-курсу відповідає програмі ЗНО з математики. Усі завдання для домашніх тестів взято з тестів ЗНО попередніх років. Автоматична перевірка виконаних завдань дозволить вам відразу побачити, які завдання було зроблено правильно, а які – ні.

Онлайн-курс стане в пригоді кожному, хто готується до ЗНО чи то самостійно, чи з репетитором, чи відвідує курси з підготовки до ЗНО. Наше завдання – не замінити вашу підготовку, а доповнити її якісними прикладами та акцентами, на що слід звернути увагу в першу чергу під час опанування різних розділів математики. Неоціненною допомогою цей курс може стати для тих, у кого немає доступу до якісної освіти.

ТЕМИ КУРСУ

1. Числа та вирази.
a. Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), порівняння чисел та дії з ними. Подільність чисел. Числові множини та співвідношення між ними.
b. Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки. Текстові задачі.
c. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їх перетворення.
2. Рівняння нерівності та їхні системи.
a. Лінійні рівняння та нерівності.
b. Квадратні та раціональні рівняння та нерівності.
c. Ірраціональні рівняння та нерівності.
d. Показникові рівняння та нерівності.
e. Логарифмічні рівняння та нерівності.
f. Тригонометричні рівняння та нерівності.
g. Системи рівнянь та нерівностей різних типів.
h. Застосування рівнянь, нерівностей та їхніх систем до розв’язування текстових задач.
3. Функції.
a. Числові послідовності. Функціональна залежність. Лінійні, квадратичні та степеневі показникові, логарифмічні, тригонометричні функції та їхні основні властивості.
b. Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання.
c. Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графіків функцій.
d. Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ плоских фігур.
4. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики.
a. Перестановки, комбінації, розміщення (без повторень). Комбінаторні правила суми та добутку.
b. Ймовірність випадкової події.
c. Вибіркові характеристики.
5. Планіметрія.
a. Найпростіші геометричні фігури на площині та їхні властивості.
b. Коло та круг.
c. Трикутники.
d. Чотирикутники.
e. Многокутники.
f. Геометричні величини та їх вимірювання.
g. Координати та вектори на площині.
h. Геометричні перетворення.
6. Стереометрія.
a. Прямі та площини у просторі.
b. Багатогранники, тіла й поверхні обертання.
c. Координати та вектори у просторі.

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КУРС?

  • Учні 10-11 класів шкіл, ліцеїв, гімназій, які готуються скласти зовнішнє незалежне оцінювання та ДПА з математики. Учні 7-9 класів можуть використовувати матеріал курсу для самостійної підготовки до уроків та систематизації знань у підготовці до олімпіад з математики.
  • Вступники, що проживають на тимчасово окупованій території Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей та не мають змоги вивчати математику за програмами Міністерства освіти і науки України.
  • Викладачі шкіл, ліцеїв, гімназій для використання в форматі «змішаного» навчання.
  • Всі охочі закріпити та поновити знання з математики.

При підготовці конспектів курсу було використано сервіс https://speechninjas.com/.

ВИКЛАДАЧ

Братик Михайло Васильович

Братик Михайло Васильович

Старший викладач кафедри математики, факультет інформатики Національного університету «Києво-Могилянська Академія».

Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «Теорія ймовірностей та математична статистика, захистив дисертацію на тему «Точні формули, ймовірнісні оцінки та функціональні граничні теореми у застосуванні до фінансового інвестування у ризикові активи», випускник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет.

Поширені питання

Курс безкоштовний?

Курс є безкоштовним. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання та форум доступні в будь-який час.

  1. Classes Start

    листопад 2019
Enroll