Skip to main content

Освітні інструменти критичного мислення


Prometheus

Про курс

Освітяни, вихованці та умови виховання – провідні компоненти освітнього процесу. Відтак ефективність освітнього процесу залежить від того:

1) як добре ми налаштуємо «Страдиварі» освітнього процесу – свою власну особистість;

2) як добре ми зрозуміємо «ментальну мапу» наших уявлень про учнів і те, наскільки точно ця мапа відбиває нашу «територію» – реальних школярів;

3) як ми вибудуємо хореографію освіти – взаємодію з учнями у процесі навчання.

Саме цим трьом магістральним темам буде присвячений наш курс. Протягом занять ми спробуємо дошукатись до коренів освітніх проблем: як спонукати учнів до навчання? У наших педагогічних вишах зрідка розповідають про мистецтво мотивації, а саме це є ключовим умінням для освітянина. Спробуємо поглянути на освіту як на задоволення потреб школярів, що дозволить зробити освітню працю приємнішою, а навчання учнів – результативнішим.

Не менш важливою є турбота про власне духовне здоров'я та емоційний добробут: які секрети гармонізації життя освітянина? Як може прислужитися досвід австрійського психотерапевта В. Франкла для цієї мети? Як реалізувати себе в освітньому середовищі та не потрапити у вир непотрібних справ, апатії, професійного вигорання тощо?

Час – це найцінніший ресурс. Приміром, гроші приходять і йдуть, а час лише йде! Як забезпечити раціональне використання робочого часу освітянина? Якими справами слід займатися передовсім?

Напевно, немає освітян, які б не були знайомі зі стресом та невротичними реакціями. Відтак актуальним є питання, яке ми розглянемо у нашому курсі: «Як використовувати стреси для особистісного зростання?».

Ключові проблеми курсу: якими мають бути ідеали освіти, або яку особистість має виховати наша освіта? Як навчати так, аби наша молодь стала успішною та щасливою? Які рецепти «освітянського щастя» є у провідних країн світу? Що з цього можна і варто використати нам? Що є стратегічною метою освіти? Як налагодити екологічний освітній процес і чи допоможуть нам в цьому стандартизовані тести? Як втілити парадигму ефективності в освітній процес та тримати баланс?

Запропонований курс дозволить опанувати мистецтвом критичного розмірковування для рефлексії своєї освітньої діяльності, відтак і фахового зростання. Навичка критично мислити навіть зможе зробити вас щасливими і задоволеними! Застосування стратегій критичного мислення підвищить методологічну підготовку, а отже й сприятиме успішності вашої викладацької діяльності. Вам не доведеться більше закликати вихованців до дисципліни, примушувати та карати, тому що ви зможете цілеспрямовано моделювати емоції під час освітнього процесу.

Цей курс буде цікавий:

 • Вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, які бажають скористатися можливостями критичного мислення для проектування ефективного освітнього процесу.
 • Педагогам позашкільних навчально-виховних закладів, які прагнуть забезпечити стійкий інтерес школярів до занять.
 • Викладачам закладів післядипломної педагогічної освіти, які мають на меті поширювати інноваційні освітні технології серед освітян.
 • Викладачам закладів вищої освіти, які намагаються відшукати дієві стратегії взаємодії з аудиторією.
 • Освітнім тренерам, які хочуть змінити цінності педагогів та забезпечити сутнісні зміни в освітній системі України.

Структура курсу:

Модуль 1. «Страдиварі» освітнього процесу – особистість освітянина.

Модуль 2. Один стимул – багато реакцій: розвиток особистості учня.

Модуль 3. Хореографія освіти: стандартизація чи персоналізація?

На цьому курсі ви навчитеся:

 • Мотивувати учнів до навчання та задовольняти їхні освітні потреби якнайкраще.
 • Використовувати екзистенціальний аналіз В. Франкла для гармонізації освітнього середовища та забезпечення власного емоційного добробуту.
 • Упорядковувати свою активність відповідно до важливості справ.
 • Використовувати стреси для власного особистісного та фахового зростання.
 • Створювати належні освітні умови для виховання успішних та щасливих людей.
 • Організовувати екологічний освітній процес.
 • Доцільно добирати засоби діагностики компетенцій учнів.

ОБСЯГ КУРСУ

60 годин

ФОРМА НАВЧАННЯ

Онлайн-курс, опановується дистанційно

ФОРМА ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Сертифікат про успішне завершення навчання з вказання кількості годин. Автентичність сертифікату можна перевірити за посиланням на ньому. Всі видані сертифікати внесено до реєстру, з яким можна ознайомитись за посиланням.

НАПРЯМ НАВЧАННЯ

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань розвитку критичного мислення, основ розуміння пам'яті, ефективних способів навчання, ефективного планування освітнього процесу.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/НАБУВАТИМУТЬСЯ

Загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Фахові: професійно-педагогічна, інформаційно-комунікаційна, інноваційно-дослідницька, методична, компетентності з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку, емоційно-етична компетентність.

МЕТА КУРСУ

Навчити освітян мистецтву критичного мислення для рефлексії своєї освітньої діяльності, відтак і фахового зростання.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Назва розділів і тем Кількість годин
Всього у тому числі
Лекції Тестування Самостійна робота
Вступ 1 1 0 0
Модуль 1. «Страдиварі» освітнього процесу – особистість освітянина. 19 3 1 15
Модуль 2. Один стимул – багато реакцій: розвиток особистості учня. 18 2 1 15
Модуль 3. Хореографія освіти: стандартизація чи персоналізація? 21 4 2 15
Підсумковий тест 1 0 1 0
Всього годин 60 10 5 45

Затверджену програму можна завантажити, натиснувши на її зображення вгорі, або за цим посиланням.

Викладачі

Сергій Терно

Сергій Терно

Доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України, завідувач лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій Запорізького національного університету. Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць.

Поширені запитання

Скільки коштує курс?

Курс є повністю безкоштовним. Викладачі можуть рекомендувати навчальну літературу, щоб ви могли поглиблено вивчити будь-яку тему, але й доступних в рамках курсу матеріалів буде достатньо для успішного його завершення. Все, що вам знадобиться, – доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Так! Успішно складіть всі завдання курсу й отримайте сертифікат про його завершення.

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання та форум курсу будуть доступні в будь-який час.

 1. Classes Start

  Листопад 2018
 2. Estimated Effort

  60 годин
Enroll