Skip to main content

Державним службовцям про державну службу


Prometheus

ПРО КУРС

Запорукою інституційного розвитку державної служби, зокрема, є залучення на відповідні посади в державних органах персоналу, який демонструє належний рівень професіоналізму, критичного мислення, доброчесності, готовність служити від імені держави громадянам, спроможність ефективно працювати в умовах сучасних викликів. Разом з тим, зростання навантаження на державні органи актуалізує важливість якісної та швидкої адаптації співробітників до умов роботи. Особливої уваги потребують ті, хто приходить на посади державної служби вперше, маючи досвід чи то в бізнесі, чи в неурядовому секторі. Таким фахівцям, які опинилися в нових умовах, нових організаціях, установах зі своєю специфічною організаційною культурою, потрібен не лише час на адаптацію, а й подальша відповідна підтримка. Більш складний характер посади та відповідальність, передбачена нею, вимагають більш тривалого періоду освоєння посади. Допомогою в цьому є також і професійне навчання. Тож недаремно визначено, що кожен/кожна, хто вперше призначений або призначена на посаду державної служби, має обов’язково пройти впродовж першого року роботи відповідне підвищення кваліфікації за загальною сертифікатною програмою.

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КУРС?

Курс розрахований на державних службовців, які вперше призначені на посади державної служби, та рекомендований Національним агентством України з питань державної служби для використання провайдерами освітніх послуг в програмах підвищення кваліфікації державних службовців.

ФОРМА ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Наявність сертифікату є обов’язковою умовою для продовження навчання в Українській школі урядування за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Державним службовцям про державну службу» обсягом 2 кредити ЄКТС (60 годин).

МЕТА КУРСУ

Сприяння інтенсивній інтеграції вперше призначеного державного службовця у сферу професійної діяльності.

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ

3 тижні.

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1. Цінності, смисли та місія державного службовця.
Модуль 2. Належне врядування у публічному секторі.
Модуль 3. Правове регулювання державної служби в Україні.
Модуль 4. Доброчесність на державній службі.
Модуль 5. Технології ефективної професійної діяльності на державній службі.
Модуль 6. Державні службовці як носії змін і реформ у системі державного управління.

Ви будете розумітись на:

 • актуальних тенденціях розвитку законодавства про державну службу та нагальних напрямів реформування;
 • значенні місії та цінностей державного органу як системотворчих для професійної діяльності кожного державного службовця; зв’язку власної професійної діяльності за посадою зі стратегічними цілями державного органу та з планами роботи відділу;
 • нормативних основах роботи з інформацією та з документами.
Ви навчитесь:
 • проводити діагностування комунікативних здібностей, стилів поведінки у конфліктних ситуаціях;
 • планувати свою роботу у зв’язку з планами роботи та стратегічними цілями державного органу;
 • розробляти проєкти аналітичних, розпорядчих документів та нормативно-правових актів.
Ви розвинете навички:
 • організовувати/брати активну участь у командній взаємодії, орієнтованій на співпрацю;
 • аналізувати та застосовувати актуальні зміни до законодавства;
 • ефективно працювати з інформацією та брати участь у розробленні ефективних рішень;
 • вести позитивні комунікації та успішно взаємодіяти з відмінними від себе членами колективу.

Ви опануєте принципи ефективної комунікації та прийняття ефективних рішень.

Цей курс створено Українською школою урядування спільно з колективом авторів та за підтримки Національного агентства України з питань державної служби. Зміст курсу є відповідальністю його авторів.

МОВА КУРСУ

Українська.

ВИКЛАДАЧІ КУРСУ

Наталя Алюшина

Наталя Алюшина

Голова Національного агентства України з питань державної служби, кандидатка психологічних наук, доцентка.

Володимир Купрій

Володимир Купрій

Перший заступник голови Національного агентства України з питань державної служби, кандидат наук з державного управління.

Валерій Тертичка

Валерій Тертичка

Завідувач «Києво-Могилянської школи врядування» Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор наук з державного управління, професор.

Тетяна Василевська

Тетяна Василевська

Професорка кафедри Національної академії державного управління при Президентові України, докторка наук з державного управління, кандидатка філософських наук, професорка.

Оксана Тюріна

Оксана Тюріна

Державний службовець 4 рангу, головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення управління юридичного забезпечення Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, кандидатка юридичних наук.

Аліна Халецька

Аліна Халецька

Професорка Університету державної фіскальної служби України, докторка наук з державного управління, професорка, академік АЕН України.

Олена Юзькова

Олена Юзькова

Генеральна директорка компанії «Епоха Інтернаціональної Освіти», Віцепрезидентка Всеукраїнської Асоціації Консультантів із Управління, Віцепрезидентка Міжнародної Ради Інститутів Управлінського Консультування (ICMCI).

Галина Нестеренко

Галина Нестеренко

Заступниця начальника управління – начальниця відділу підготовки програм підвищення кваліфікації Управління програм підвищення кваліфікації Тренінгового центру Української школи урядування докторка філософських наук, професорка.

Сивак Микола Миколайович

Сивак Микола Миколайович

Провідний фахівець відділу розроблення програм підвищення кваліфікації управління програм підвищення кваліфікації Тренінгового центру Української школи урядування, кандидат юридичних наук.

 1. Classes Start

 2. Estimated Effort

  30 годин
Enroll