Skip to main content

Як діяти далі: Бізнесу про сталий розвиток


Prometheus

Про курс

25 вересня 2015 року в Нью-Йорку відбувся історичний саміт ООН. Його результатом стало ухвалення світовими лідерами Резолюції «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року». Цей документ фактично визначив нові орієнтири світового розвитку, які сприятимуть економічному зростанню, раціональному природокористуванню та розв’язанню ряду соціальних потреб. Ці орієнтири подані у 17 Цілях сталого розвитку, досягти яких неможливо без зусиль з боку бізнесу. Ба більше, для самого бізнесу дотримання принципів сталого розвитку має вирішальне значення. Адже йдеться не тільки про економічне зростання, а й про стимулювання інноваційних процесів, зміцнення ділової репутації.

На державному рівні Україна також долучилась до глобального процесу. У вересні 2017 року було презентовано Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», а 30 вересня 2019 року Указом Президента «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» сталий розвиток було визначено як єдино можливий шлях розвитку вітчизняної економіки та суспільних інститутів, що сприятиме зростанню рівня та якості життя громадян, додержанню конституційних прав і свобод людини. Проте помилково вважати, що ця робота є виключно обов’язком влади чи уряду.

Настав час бізнесу робити реальні кроки на шляху до сталого розвитку. Розпочати його варто з онлайн-курсу «Як діяти далі: Бізнесу про сталий розвиток».

ГОЛОВНІ ТЕМИ КУРСУ:

Що таке сталий розвиток і як він впливає на бізнес? Світові тренди та досвід.
Які переваги кругової економіки?
Як виміряти екологічний слід підприємства, його продуктів і послуг?
Як інтегрувати Цілі сталого розвитку до бізнес-процесів?
Як побудувати функціональні партнерства з усіма зацікавленими сторонами?

Ці та інші питання у своїх лекціях розкривають експерти онлайн-курсу. Підприємці дізнаються, як працюючи на користь планети та людства, можна отримувати переваги і для власного бізнесу.

Для кого цей курс

Курс орієнтований на власників малого та середнього бізнесу, яких цікавить:

  • подальший розвиток бізнесу;
  • створення довгострокових цінностей;
  • позитивний соціальний та екологічний вплив;
  • розбудова функціональних партнерств з усіма зацікавленими сторонами: працівниками, споживачами, громадами тощо.

Структура курсу

Курс складається з чотирьох модулів, у кожному з яких надано коментарі експертів, практичні поради, приклади з європейського досвіду впровадження Цілей сталого розвитку малим і середнім бізнесом.  

Модуль 1. Сталий розвиток – нове ДНК бізнесу. Глобальні тренди та споживацька криза. Сталий розвиток у Східній Європі: виклики та пріоритети ООН для малого та середнього бізнесу. Бізнес та держава: двостороння співпраця. Світовий та європейський досвід впровадження Цілей сталого розвитку малим і середнім бізнесом.

Модуль 2. Сталий бізнес – що і як? Сила інновацій у впровадженні Цілей сталого розвитку. Сталі бізнес-моделі – як побудувати свою. Лінійна vs кругова економіка. Ланцюг формування вартості та інтеграція Цілей сталого розвитку до бізнес-процесів компанії. Вимірювання екологічного сліду підприємства, його продуктів і послуг. Стале лідерство як ключ до впровадження Цілей сталого розвитку.

Модуль 3. Сталий розвиток – спільна цінність. Стейкхолдери – сучасний погляд. Сталий бізнес та інтереси громади. Роль соціального підприємництва та інвестицій впливу у розвитку громади. Довгострокове стратегічне планування. Підтримка Офісом з просування експорту представників МСБ.

Модуль 4. Партнерство у впровадженні Цілей сталого розвитку. Вертикальна та горизонтальна взаємодія задля досягнення ЦСР. Побудова сталих партнерств та пошук надійних партнерів. Публічно-приватне партнерство та його роль у досягненні Цілей сталого розвитку. Бізнес та держава – налагодження діалогу. Роль бізнесу в партнерському трикутнику «держава – бізнес – громада».

Робоча група

Цей онлайн-курс є результатом роботи проєкту «Онлайн-освіта задля сталого розвитку», який реалізовано Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Над створенням навчальних модулів працювали експерти з питань сталого розвитку, представники малого та середнього бізнесу, освітніх закладів. Особливу увагу вони приділили практичним порадам, відповідаючи на питання: «Як діяти #далі?». Зокрема, навели приклади інтеграції принципів сталого розвитку до бізнес-стратегій компаній.

Що дає цей курс?

  • Прикладне навчання у кращих експертів конкретної сфери на основі кейсів, реальних прикладів з бізнесу та практичних завдань.
  • Усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків між економічним, екологічним та соціальним складниками суспільного життя, а разом із ними – відповідальності за вплив власного бізнесу.
  • Розуміння, як визначати цілі та завдання сталого розвитку для бізнесу, залучати зацікавлених сторін (стейкхолдерів) до партнерства, інтегрувати у свою діяльність і, зрештою, сприяти досягненню Цілей сталого розвитку.

Цей курс є частиною освітнього продукту, розробленого Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та до якого ввійшли також курс для представників бізнесу та курс для державних службовців.

ДОСТУП ДО МАТЕРІАЛІВ

Відеолекції, тестові завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні постійно.

Поширені питання

Курс безкоштовний?

Курс є безкоштовним. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Успішно складіть всі завдання курсу та отримайте сертифікат про його завершення за підписом викладача

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.

  1. Classes Start

    липень 2020
Enroll