Skip to main content

Статистика туризму в Україні


National Tourism Organization of Ukraine

На період воєнного стану в Україні ми відкриваємо курс для вільного безкоштовного відвідування. Видача сертифікатів призупинена.

ПРО КУРС

Розвиток туризму пов’язується зі створенням туристичного продукту, розбудовою туристичної інфраструктури, зростанням інвестицій, формуванням і укріпленням іміджу території; низкою рішень щодо урбаністичного дизайну, напрямів і форм промоції. І кожне рішення потребує надійного інформаційного забезпечення, що ґрунтується на розрахунку й аналізі кількісних індикаторів, в основі яких лежать статистичні дані. Зрозуміла та доступна статистика туризму стає підставою для прийняття стратегічних рішень як підприємцями, так і органами державної та місцевої влади, у тому числі – пов’язаних із інвестуванням або фінансуванням туристичних проектів. 

Метою курсу є вивчення міжнародних підходів до ведення статистики туризму.

НА ЦЬОМУ КУРСІ ВИ:

  • дізнаєтеся про основні поняття, класифікації, джерела статистики туризму; міжнародні методики та регламенти; систему туристичної статистики в Україні; методику допоміжного (сателітного) рахунку в туризмі;
  • навчитеся шукати та використовувати статистичні дані для вирішення конкретних завдань туристичного розвитку.

ЦЕЙ КУРС БУДЕ ЦІКАВИЙ

Фахівцям органів державної та місцевої влади, представникам туристичного бізнесу, науковим організаціям та установам, уповноваженим громадським організаціям і всім, хто хоче дізнатися більше про ведення статистики в туризмі.

ПРОГРАМА КУРСУ

Лекція 1.1. Поняття та категорії статистики туризму (частина 1)
Лекція 1.2. Поняття та категорії статистики туризму (частина 2)
Лекція 1.3. Поняття та категорії статистики туризму (частина 3)

Лекція 2.1. Державні статистичні спостереження в Україні
Лекція 2.2. Адміністративні дані як джерело статистики туризму в Україні

Лекція 3.1. Статистика потоків і ночівель (попиту) відвідувачів
Лекція 3.2. Система статистичного спостереження за потоками відвідувачів в Україні
Лекція 3.3. Методи обрахунку витрат відвідувачів

Лекція 4.1. Статистика пропозиції в туризмі
Лекція 4.2. Статистичні дослідження пропозиції

Лекція 5.1. Поняття та структура допоміжного рахунку туризму – Д(С)РТ
Лекція 5.2. Побудова таблиці 1 допоміжного (сателітного) рахунку туризму
Лекція 5.3. Побудова таблиць 2, 3 і 4 допоміжного (сателітного) рахунку туризму
Лекція 5.4. Побудова таблиць 5, 6 і 7 допоміжного (сателітного) рахунку туризму
Лекція 5.5. Методологічні проблеми побудови допоміжного рахунку туризму в Україні

Лекція 6.1. Альтернативні джерела статистичної інформації в туризмі

ОБСЯГ КУРСУ

4 години

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Course Staff Image #1

Юлія Забалдіна

Кандидатка економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Курс безкоштовний?

Так! Все, що вам знадобиться, – доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

На період воєнного стану в Україні ми відкриваємо курс для вільного безкоштовного відвідування. Видача сертифікатів призупинена.

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання і форум доступні в будь-який час.

  1. Classes Start

    Доступний постійно
Enroll