Skip to main content

Управління якістю та безпекою в туризмі


National Tourism Organization of Ukraine

На період воєнного стану в Україні ми відкриваємо курс для вільного безкоштовного відвідування. Видача сертифікатів призупинена.

ПРО КУРС

З інтеграцією України до світової економічної спільноти постає питання про забезпечення конкурентоспроможності організацій туристичних дестинацій на внутрішньому і міжнародному ринках послуг, у якій вагоме місце займає якість. Це обумовлює необхідність розуміння та задоволення вимог і потреб споживачів, впровадження систем управління якістю. Необхідно забезпечувати та постійно вдосконалювати  якість послуг, які б відповідали ринковому попиту і одночасно формували туристичний бренд і туристичну привабливість України та створювали умови для зацікавленості інвесторів у капіталовкладеннях на користь розвитку туристичної  системи України.

Забезпечення високого рівня якості послуг, створення бренду та іміджу України як  туристичної дестинації та формування регіональних туристичних дестинацій і кластерів, побудова ефективних систем управління якістю, розроблення та реалізація дієвої політики, стратегії й тактики управління якістю в межах ланцюга створення вартості (туристичного продукту) через консолідацію діяльності та інтегрування бізнес-процесів суб’єктів туристичного бізнесу ставить питання про необхідність формування професійних навичок, знань та професійних компетентностей для ефективного управління якістю та безпекою в сфері туризму.

Метою  курсу  «Управління якістю та безпекою в туризмі» є формування сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань і практичних умінь у сфері управління якістю в туризмі, здобуття навичок застосування методів, методик та інструментарію управління якістю в туристичному, готельному та ресторанному бізнесі.

НА ЦЬОМУ КУРСІ ВИ:

  • дізнаєтеся про кращий вітчизняний та міжнародний досвід з управління якістю; моделі сучасних систем управління якістю; методи та інструментарій комплексного управління якістю та їх застосування в діяльності туристичних підприємств, готелів та ресторанів; особливості управління якістю послуг в організаціях туристичних дестинацій; стандарти у сфері туризму, процедури  сертифікації послуг та систем якості в Україні та за кордоном;
  • навчитеся управляти процесом створення та функціонування систем управління якістю на рівні організацій туристичної дестинації; застосувати принципи, методи та інструментарій управління якістю в діяльності суб’єктів туристичної діяльності; приймати управлінські рішення щодо удосконалення діяльності туристичних організацій у сфері якості. 

ЦЕЙ КУРС БУДЕ ЦІКАВИЙ:

  • власникам бізнесу, управлінцям, менеджерам та персоналу організацій туристичних дестинацій, туристичних агенцій та туристичних операторів;
  • представникам органів місцевого врядування та державного управління, які уповноважені займатись розвитком туризму та туристичних дестинацій;
  • студентам, науковцям, викладачам і дослідникам наукової проблематики управління якістю в туризмі;
  • усім, хто прагне підвищити свій професійний рівень та дізнатися про управління якістю.

ПРОГРАМА КУРСУ

Лекція 1.1. Теоретичні основи якості в туризмі. Загальне уявлення про якість
Лекція 1.2. Теоретичні основи якості в туризмі. Багатогранність якості. Переваги забезпечення якості
Лекція 1.3. Теоретичні основи якості в туризмі. Особливості та ознаки якості в туризмі
Лекція 1.4. Теоретичні основи якості в туризмі. Якість у контексті компонентів, форматів, профілів, аспектів, рівнів
Лекція 1.5. Теоретичні основи якості в туризмі. Безпека в туризмі
Лекція 1.6. Теоретичні основи якості в туризмі. Якість та споживач
Лекція 1.7. Теоретичні основи якості в туризмі. Стандартизація та сертифікація в туризмі. Стандарти якості в туризмі. Категоризація

Лекція 2.1.–2.2. Менеджмент якості в туризмі. Основні терміни та категорії в управлінні якістю. Сутність та зміст управління якістю послуг. Сутність та зміст управління якістю послуг
Лекція 2.3. Менеджмент якості в туризмі. Сутність та зміст управління якістю на основі процесного підходу
Лекція 2.4. Менеджмент якості в туризмі. Модель та особливості управління якістю в туристичних дестинаціях
Лекція 2.5. Менеджмент якості в туризмі. Еволюція теорій та концепцій управління якістю, їх характеристика
Лекція 2.6. Менеджмент якості в туризмі. Міжнародний досвід управління якістю послуг (японський, американський та європейський)

Лекція 3.1. Концепція управління якістю в туризмі. Сутність та основні положення концепції ТQM. Впровадження концепції ТQM в туризмі
Лекція 3.2. Концепція управління якістю в туризмі. Системи та концепції ТQM, що базуються на моделях ділової досконалості
Лекція 3.3. Концепція управління якістю в туризмі. Інноваційні підходи до управління знаннями та персоналом на засадах концепції TQM
Лекція 3.4. Концепція управління якістю в туризмі. Реалізація інноваційних концепцій ТQM

Лекція 4.1. Методи, технології та інструментарій управління якістю в туризмі. Статистичні методи управління
Лекція 4.2. Методи, технології та інструментарій управління якістю в туризмі. Методологія «Будинку якості. Методи проектування якості
Лекція 4.3. Методи, технології та інструментарій управління якістю в туризмі. Оцінювання якості послуг в туризмі
Лекція 4.4. Методи, технології та інструментарій управління якістю в туризмі. Економіка якості в туризмі

Лекція 5.1. Системи управління якістю в туризмі. Модель системи управління якістю в туризмі
Лекція 5.2. Системи управління якістю в туризмі. Дорожня карта робіт з розроблення, впровадження та удосконалення систем управління якістю
Лекція 5.3. Системи управління якістю в туризмі. Підтвердження відповідності систем управління якістю (сертифікація)
Лекція 5.4. Системи управління якістю в туризмі. Контроль та аудит якості послуг

ОБСЯГ КУРСУ

4 години

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Course Staff Image #1

Мирослава Босовська

Докторка економічних наук, професорка Київського національного торговельно-економічного університету.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Курс безкоштовний?

Так! Все, що вам знадобиться, – доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

На період воєнного стану в Україні ми відкриваємо курс для вільного безкоштовного відвідування. Видача сертифікатів призупинена.

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання і форум доступні в будь-який час.

  1. Classes Start

    Доступний постійно
Enroll