Skip to main content

Оздоровчий та медичний туризм


National Tourism Organization of Ukraine
Enrollment is Closed

ПРО КУРС

Незважаючи на інтенсивний сучасний стиль життя, у світі спостерігається тенденція збільшення часу, що  витрачається на дозвілля, включаючи догляд за здоров'ям та профілактику захворювань. Вільний час і наявний дохід присвячують дозвільним заходам – подорож, фітнес-розваги, гармонізація здоров'я новими оздоровчими технологіями, підвищення особистого добробуту й загальної мотивації до здорового способу життя.

За останні кілька десятиліть у багатьох розвинених країнах іде процес старіння населення. Це потребує розвитку та розширення медичної й соціальної сфери – для покращення життєво важливих показників стану здоров’я та життя. Своєю чергою це стимулює розвиток  медичного  й оздоровчого туризму.

Мета курсу – визначення основних складових понятійно-термінологічного апарату, інструментарію та сучасних світових тенденції розвитку оздоровчого та медичного туризму.

НА ЦЬОМУ КУРСІ ВИ:

- дізнаєтеся про:

  • структуру, чинники, світові тенденції оздоровчого та медичного туризму;
  • співвідношення понять медичного й оздоровчого туризму;

- навчитеся: 

  • формувати напрями СПА-індустрії, курортології, бальнеології;
  • альтернативних методик оздоровлення для організації й розвитку оздоровчого та медичного туризму;

- ознайомитеся з:

  • стандартами вимог до послуг із медичного туризму, до оздоровчих СПА-центрів, таласотерапії тощо.

ЦЕЙ КУРС БУДЕ ЦІКАВИЙ

Студентам і викладачам вищих навчальних закладів України, що спеціалізуються на підготовці кадрів для національної туристичної індустрії, представникам сектору туризму органів місцевого самоврядування, працівникам туристичної сфери та всім, хто цікавиться оздоровчим та медичним туризмом.

ПРОГРАМА КУРСУ 

Модуль 1. Понятійний апарат, інструментарій та сучасні світові тенденції оздоровчого та медичного туризму

1. Співвідношення поняття «медичного туризму» й «оздоровчого туризму» та  передумови їх сучасного розвитку.
2. Понятійно-термінологічний інструментарій оздоровчого  та  медичного туризму (частина 1).
3. Понятійно-термінологічний інструментарій в оздоровчому та медичному туризмі (частина 2).
4. Структура медичного туризму та характеристика його компонентів.
5. Чинники формування оздоровчого (велнесс) туризму та його компонентна структура
6. Сучасні світові тенденції розвитку оздоровчого та медичного  туризму. Формування ринку.
7. Сучасні світові тенденції розвитку оздоровчого та медичного туризму. Ринкові центри та напрями діяльності.

Модуль 2. Природно-ресурсний потенціал як  сировинна база для формування оздоровчого та медичного туризму

8. Роль природно-ресурсного потенціалу як  сировинної бази для формування оздоровчого та медичного туризму.
9. Курортологія як складова частина формування й розвитку оздоровчого та медичного туризму.
10. SPA-індустрія як комплексна складова для формування й розвитку оздоровчого та медичного туризму.
11. Значення бальнеології для формування оздоровчого та медичного туризму. Мінеральні води, термальні джерела.
12. Значення бальнеології для формування оздоровчого та медичного туризму. Пелоїдотерапія.
13. Альтернативні методики оздоровлення для формування й розвитку оздоровчого та медичного туризму.

Модуль 3. Соціально-економічні чинники формування й розвитку оздоровчого та медичного туризму 

14. Транспортна мережа як важливий компонент для формування й розвитку оздоровчого  та медичного туризму.
15. Туристсько-рекреаційний паспорт для формування оздоровчого та медичного туризму.
16. Кластер як сучасна форма розвитку оздоровчого та медичного туризму.
17. Соціальні  чинники для  формування й розвитку оздоровчого та медичного туризму.
18. Адаптивний туризм як  перспективний напрям формування й розвитку   оздоровчого та медичного туризму.
19. Тенденції й напрями розвитку оздоровчого та медичного туризму України.

Модуль 4. Реалізації стратегії розвитку оздоровчого та медичного туризму в межах НТО і DMO

20. Інструментарій для реалізації стратегії розвитку оздоровчого та медичного туризму в межах НТО і DMO (частина 1).
21. Інструментарій для реалізації стратегії розвитку оздоровчого туризму в межах НТО і DMO (частина 2).
22. Проведення діяльності з медичного туризму згідно з ДСТУ «Медичний туризм. Вимоги до послуг».
23. Проведення діяльності з оздоровчого (велнес) туризму згідно з ДСТУ «Оздоровчі SPA-центри. Вимоги до послуг».
24. Проведення діяльності з оздоровчого (велнес) туризму згідно з ДСТУ «Таласотерапія. Вимоги до послуг».

ОБСЯГ КУРСУ 

Тривалість відеолекцій – 4 години

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Course Staff Image #1

Лариса Прохорова

Кандидат геологічних наук, доцент кафедри фізичної географії і геології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Курс безкоштовний?

Так! Все, що вам знадобиться, – доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Сертифікат про проходження курсу можна отримати за додаткову оплату.

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум і можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.

  1. Classes Start