Skip to main content

Інтенсивний онлайн-курс “Агрономія”


створено Українським клубом аграрного бізнесу за підтримки ЄБРР

Про курс

Аграрій з високим рівнем знань та вмінь ніколи не залишиться без роботи, а навпаки – зможе побудувати сталу кар'єру, адже аграрна галузь - одна з ключових для економіки будь-якої сучасної країни. Сільське господарство – найбільший та найстабільніший працедавець світу.

У курсі «Агрономія» на вас чекають дев’ять лекцій з теорії, техніки, технологій та ведення аграрного бізнесу у сучасних умовах.

Якісні знання про високорівневі системи – біоценози, екологію та стійкість рослин – вже стали фундаментом для побудови успішної кар’єри та фінансового добробуту.

Вміння отримувати стабільні врожаї та реалізовувати біологічний потенціал сільськогосподарських культур потрібні як в Україні, так і в провідних аграрних компаніях по всьому світі. А навички проведення аграрного аудиту – запорука попиту на спеціаліста.

Саме для тих, хто бажає отримати ці знання та вміння, створено інтенсивний курс «Агрономія»!

Ви довідаєтесь:

  • що важливо знати про кліматичні та погодні умови для формування стабільної врожайності та реалізації біологічного потенціалу сортів та гібридів сільськогосподарських культур;
  • про теорію та практику проведення, аналізу та впровадження результатів агрономічного аудиту, а саме: якими є ризики в агрономії, як їм запобігти, як провадити діагностику посівів і як оцінювати якість технологічних операцій;
  • що потрібно для управління формуванням продуктивності культур, технології вирощування – технологічні вимоги та помилки;
  • якими бувають системи захисту та удобрення: складники, діагностика та ефективність;
  • про розповсюджені та новітні технології вирощування озимих зернових культур.

Для кого цей курс?

Курс розрахований для самостійного вивчення студентами освітнього рівня «Магістр» аграрних закладів вищої освіти або фахівцями, що мають базову аграрну освіту.

Тривалість курсу

9 лекцій по 30 хвилин.

Програма курсу


Блок «Фізіологія рослин та формування врожаю»


Лекція 1. Управління формуванням врожайності. Просторова структура посіву та її вплив на врожайність. Інтенсивність фотосинтезу та його вплив на формування врожайності. Коефіцієнт господарської ефективності та шляхи його покращення.

Лекція 2. Морфогенез рослин. Діагностика закладання генеративних органів, причини редукування генеративних органів. Методи зниження редукції.

Лекція 3. Фізіологія стресостійкості рослин. Адаптація та механізм стійкості рослин. Фізіологічні основи стійкості рослин. Холодостійкість, морозостійкість рослин. Жаростійкість та посухостійкість рослин. Солестійкість рослин.


Блок «Екологія рослин»


Лекція 4. Екологічні основи рослинництва. Характеристика та класифікація екологічних факторів життя рослин. Абіотичні та біотичні чинники росту та розвитку рослин.

Лекція 5. Озимі зернові культури. Біологічні, морфологічні та технологічні особливості формування продуктивності.


Блок «Менеджмент агроценозів»


Лекція 6. Ризики в рослинництві – шляхи їхнього попередження, уникнення або зниження негативної дії.


Блок «Агрономічний аудит»


Лекція 7. Аудит якості виконання технологічних операцій.

Лекція 8. Стандартизація та сертифікація садивного матеріалу.

Лекція 9. Діагностика стану посіву. Визначення біологічного врожаю сільськогосподарських культур.

Авторка курсу

Course Staff Image #1

Каленська Світлана Михайлівна

Докторка сільськогосподарських наук, професорка, член-кореспондентка Національної академії аграрних наук, Заслужена діячка науки і техніки, експертка курсу «Агрономія». Членкиня науково-освітньої проєктної групи Національного університету біоресурсів та природокористування України за спеціальністю 201 «Агрономія». Засновниця школи з адаптивного рослинництва, фітоенергетики та насіннєзнавства, у якій підготовлено 2 доктори та 34 кандидати наук. Авторка понад 430 публікацій, серед яких 42 монографії, 10 патентів, 20 ДСТУ/ISO, ДСТУ, СОУ. Співавторка та авторка 20 підручників та посібників, понад 300 статей в наукових вітчизняних та закордонних виданнях. Упорядниця понад 70 науково-методичних видань та типових навчальних програм.

Редактори та упорядники

Алла Кравченко – заступник генерального директора Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Анатолій Циркун – генеральний директор агенцій UCABevent та UCABtravel.

Олександр Радченко – менеджер проєктів Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Курс розроблено

В рамках проєкту «Удосконалення магістерської програми з агрономії на півдні України», який реалізується спільними зусиллями Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Херсонського державного аграрно-економічного університету та групи компаній «Агроф’южн» за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

  1. Classes Start

Enroll