Skip to main content

Дистанційна робота для публічних службовців


UNDP

Про курс

Сучасний світ стрімко змінюється, а з ним змінюємося і ми – люди, спільноти, держави. Цей світ вимагає від нас бути готовими відповісти на виклики та небезпеки і, не сповільнюючи крок, рухатися вперед, набуваючи нових знань, досягаючи нових цілей, наполегливо працюючи, будувати майбутнє, яке буде вартим наших зусиль.

Сьогодні наші державні установи та органи місцевого самоврядування перелаштовуються на роботу у віддаленому режимі. І це нові вимоги сучасного світу. Відповідаючи цим вимогам, ми налагоджуємо електронний документообіг, створюємо комфортні умови у власному віддаленому офісі. Ми здатні забезпечити доступ до інформації, зовнішню та внутрішню комунікацію усіх залучених сторін. Запорука нашого успіху – готовність та бажання усіх учасників робочого процесу відповідально, якісно та своєчасно виконувати покладені на них службові обов’язки.

У цьому курсі ми поговоримо з вами про всі етапи переходу на дистанційний режим роботи державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Розглянемо законодавчі особливості та моделі такої роботи. Разом розберемось, як оперативно налаштувати ефективну та безпечну роботу у дистанційному режимі. Довідаємось про цікаві інструменти та можливості сучасного цифрового простору. Велику увагу приділимо емоційному складникові та боротьбі зі стресом. Працюймо разом!

Для кого цей курс?

Цей курс допоможе налагодити віддалену роботу публічних службовців всіх рівнів, а пропонований інструментарій та поради будуть цікаві широкому слухацькому загалові – від керівників та співробітників підприємств до студентів, викладачів та представників малого та середнього бізнесу.

Цей курс рекомендований Національним агентством з питань державної служби до використання при розробці та реалізації навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань публічного управління, стратегічного управління та планування за змішаною формою навчання.

Звертаємо вашу увагу, що цей курс є складовою частиною загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування «Організація роботи державних службовців за межами адміністративної будівлі державного органу», акредитованої Національним агентством з питань державної служби.

Програма складається із двох частин: проходження онлайн-курсу «Дистанційна робота публічних службовців» та отримання відповідного сертифікату освітньої платформи Prometheus і виконання практичної роботи в Українській школі урядування.

Реєстрація на навчання за загальною короткостроковою програмою «Організація роботи державних службовців за межами адміністративної будівлі державного органу» за посиланням: https://usg.org.ua/.

За результатами проходження повної програми навчання видається сертифікат, що підтверджує підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою (0,47 кредиту ЄКТС (14,5 годин).

Програма курсу

Тема 1. Нормативно-правова база діяльності публічних службовців у віддаленому режимі
Перелік документів з питань діяльності публічних службовців у віддаленому режимі та загальний опис механізмів їхнього застосування.

Тема 2. Електронний документообіг: можливості та обмеження дистанційної роботи
Основні інструменти та процедури застосування електронного документообігу в дистанційному режимі.

Тема 3. Дотримання безпеки роботи з інформацією у відділеному доступі
Правила роботи з інформацією у віддаленому режимі. Алгоритми дотримання безпеки роботи з інформацією.

Тема 4. Інформація як предмет діяльності публічного службовця
Теоретичний аналіз «інформації» та її складників у діяльності публічного службовця. Унаочнення системи роботи з інформацією.

Тема 5. Організація діяльності публічних службовців: процедури, інструментарій, регламенти
Ключові процедури організації діяльності публічних службовців: планування, організування, контроль, зокрема, в розрізі системи: вся система, один ЦОВВ, один підрозділ.
Ефективні способи організації діяльності публічних службовців у дистанційному режимі.

Тема 6. Організація комунікацій в умовах віддаленого доступу
Процедури комунікацій задля забезпечення виконання завдань. Проблеми комунікацій: оперативність, зрозумілість та ін. Основні способи організації комунікацій на різних рівнях публічного управління. Канали комунікації різних суб'єктів у різних напрямах діяльності.

Тема 7. Організаційно-психологічні передумови «перенесення робочого місця»: самоорганізація, планування режиму роботи, забезпечення щоденної продуктивності.
Основні психологічні проблеми, які можуть виникнути в процесі адаптації до дистанційної роботи. Рекомендації щодо подолання психологічних проблем або зменшення їхнього негативного впливу.

Тема 8. Соціальні комунікації
Психологічні передумови ефективної взаємодії працівників в умовах дистанційної роботи. Соціальне лідерство та командна робота в умовах віддаленого режиму.

Тема 9. Профілактика негативних впливів. Емоційний контроль
Психологічні механізми негативного впливу інформації на життєдіяльність людини. Особливості сприйняття інформації, пов'язаної із небезпекою життя. Рекомендації щодо інформаційної гігієни. Як обирати джерела інформації?

Тема 10. Дванадцять порад для підтримки ментального здоров’я під час дистанційної роботи
Переналаштування щоденного робочого процесу, зумовлені переходом у дистанційний режим роботи, та ментальне здоров’я. Поради для підтримки ментального здоров’я під час дистанційної роботи.

СПІКЕРИ КУРСУ

Наталія Алюшина

Голова НАДС.

Володимир Купрій

Перший заступник Голови НАДС, кандидат наук з державного управління.

Андрій Астапов

Керівник експертної групи з питань нормативного забезпечення організаційного розвитку, адаптації та оцінки Генерального департаменту з питань розробки та впровадження політик з організаційного розвитку, оплати праці, адаптації та оцінки персоналу НАДС.

Анна Шапошнікова

Керівниця відділу організаційно-кадрового забезпечення програм підвищення кваліфікації ТЦ «УШУ».

Любов Найдьонова

Заступниця директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, завідувачка лабораторії масової комунікації та медіаосвіти, докторка психологічних наук, член-кореспондентка НАПН України.

ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ

Курс безкоштовний?

Курс є безкоштовним. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Успішно складіть всі завдання курсу та отримайте сертифікат про його завершення за підписом викладача.

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.

  1. Classes Start

Enroll