Перейти до головного змісту

Математика. Підготовка до ЗНО

Про курс

Цей онлайн-курс «Математика. Підготовка до ЗНО» покликаний закріпити знання з базового шкільного курсу математики. Завдяки послідовному викладанню тем слухачі зможуть самостійно підготуватися до успішного складання ЗНО та ДПА. Особливо корисним він буде мешканцям тимчасово окупованої території Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Цей курс буде цікавий:

 • Учням 10-11 класів шкіл, ліцеїв, гімназій, які готуються скласти Зовнішнє незалежне оцінювання та ДПА з математики. Він може знадобитись учням 7-9 класів як матеріал для самостійної підготовки до уроків та систематизації знань у підготовці до олімпіад з математики.
 • Вступникам, що проживають на тимчасово окупованій території Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей та не мають змоги вивчати математику за програмами Міністерства освіти і науки України.
 • Викладачам шкіл, ліцеїв, гімназій для використання в форматі «змішаного» навчання. Всім охочім.

Курс розбито на 6 розділів та 23 теми:
1. Числа і вирази.
1.1. Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), порівняння чисел та дії з ними. Числові множини та співвідношення між ними.
1.2. Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки.
1.3. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення.
2. Рівняння, нерівності та їхні системи.
2.1. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їхні системи.
2.2. Застосування рівнянь нерівностей та їхніх систем до розв’язування текстових задач.
3. Функції.
3.1. Числові послідовності.
3.2. Функціональна залежність. Лінійні, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні функції, їхні основні властивості.
3.3. Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання.
3.4. Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графіків функцій.
3.5. Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла для обчислення площ плоских фігур.
4. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики.
4.1. Перестановки, комбінації, розміщення (без повторень). Комбінаторні правила суми та добутку.
4.2. Ймовірність випадкової події. Вибіркові характеристики.
5. Планіметрія.
5.1. Найпростіші фігури на площині та їхні властивості.
5.2. Коло та круг.
5.3. Трикутники.
5.4. Чотирикутники.
5.5. Многокутники.
5.6. Геометричні величини та їх вимірювання.
5.7. Координати та вектори на площині.
5.8. Геометричні перетворення.
6. Стереометрія
6.1. Прямі та площини у просторі.
6.2. Многогранники, тіла й поверхні обертання.
6.3. Координати та вектори у просторі.

Про що цей курс та які навички він допоможе опанувати

Онлайн-курс передбачає формування загальнопредметних компетентностей з математики - знань, умінь, навичок:

 • Будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів, явищ, досліджувати ці моделі математичними засобами.
 • Виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв’язувати задачі на наближені обчислення, пропорції тощо).
 • Виконувати перетворення числових і буквених виразів (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, спрощувати та обчислювати вирази, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних).
 • Будувати й аналізувати графіки функціональних залежностей, рівнянь та нерівностей, досліджувати їхні властивості.
 • Використовувати властивості похідної та інтеграла до розв’язування задач.
 • Досліджувати та розв’язувати рівняння, нерівності та їхні системи, текстові задачі.
 • Знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їхні властивості.
 • Знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, площі, об’єми).
 • Розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі та обчислювати ймовірності випадкових подій.
 • Аналізувати інформацію, що подана в графічній, табличній, текстовій та іншій формах.

Цикл онлайн-курсів з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, історії України та математики створено за підтримки посольства Великої Британії в Україні та Британської Ради в Україні.

Вимоги до слухачів

Базовий рівень предметних компетентностей, володіння українською мовою.

Поширені запитання

Курс безкоштовний?

Курс є повністю безкоштовним. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб Ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних у межах курсу матеріалів буде достатньо для успішного його закінчення. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

У який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум доступні в будь-який час.

 1. Старт

  Вересень 2017
Внести до списку