Skip to main content
  1. Веб програмування або веб розробка – це створення динамічних веб додатків та веб сайтів.
  2. Браузер - це програма, що дозволяє відображати сторінки мережі інтернет на екрані комп’ютера, передавати і отримувати дані з «всесвітньої павутини».
  3. Front-end (ще можете зустрічати як client-side) - все, що бачить користувач, коли завантажує веб-сторінку в браузері і, власне, все, що може показати та виконати браузер.
  4. HTML (Hyper Text Markup Language) – спеціальний код, призначений для розмітки веб сторінок. 
  5. CSS (Cascading Style Sheets) – код, який описує правила стилю для відображення веб-сторінок.
  6. JavaScript – скріптова мова програмування, яка широко використовується для додавання функціональності та інтерактивності веб-сторінкам.
  7. Back-end (ще можете зустрічати як server-side) - все, що відбувається за лаштунками веб-додатків. Back-end переважно використовує базу даних для збереження інформації, за допомогою якої потім генерується front-end.
  8. Сервер – це комп'ютер, який обслуговує всі підключені до нього персональні комп'ютери. При цьому сервер виконує свої функції і завдання без участі в цьому процесі людини, тобто самостійно.
  9. Бази даних - сукупність відомостей, об'єднаних за певною ознакою. Головне завдання бази даних — гарантоване збереження значних обсягів інформації (так звані записи даних) та надання доступу до неї користувачеві або ж прикладній програмі.
  10. Бібліотека – набір допоміжних функцій, які вирішують одну конкретну задачу. Бібліотека може додавати певний функціонал у вашу програму, але Ваш код залишається тим же Вашим кодом
  11. Фреймворк – це своєрідний каркас для створення комп’ютерних програм. Фреймворк «нав’язує» розробнику певні архітектурні обмеження при створенні програм.
  12. CMS, від англійського Content Management System (система керування контентом), - це програмне забезпечення, що дозволяє користувачам розміщувати або змінювати вже розміщену на сайті інформацію без залучення розробників сайту. Це значить, що користувачеві не обов'язково мати навички програмування або знання мови HTML, щоб, наприклад, опублікувати на своєму сайті новину, статтю або додати зображення. Часто поряд із терміном CMS можна почути також термін "движок сайту", яким звичайно користуються веб-майстри у своєму професійному сленгу. 
  13. Мокап (Mock up або  макет) –  модель певного об’єкта в спрощеному вигляді для того, щоб скласти загальне уявлення про нього.
  14. Адаптивна розмітка, адаптивний дизайн – розмітка, яка змінюється залежно від ширини робочої області вікна браузера.
  15. Рефакторинг – це контрольований процес покращення вашого коду, без написання нової функціональності.
  16. Модульне тестування, або юніт-тестування, або unit-testing - це частина технологічного процесу розробки програмного проекту, що дозволяє перевірити на коректність окремі модулі вихідного коду програми. 
   У більшості випадків модульні тести створюються розробниками програм. Їх написанням займається автор коду, що підлягає тестуванню, або співробітники тієї ж робочої групи, в яку входить автор коду. Який елемент програми слід вважати модулем, підметом тестуванню, - вибирає розробник тестів. Як правило, модулем вважається окрема функція (метод) програми. 
  17. SEO «search engines optimization» – оптимізація сайту в пошукових системах, тобто, проведення заходів з просування сайту на верхні позиції в результатах пошуку.
  18. Середовище розробки - це комп'ютерна програма, що допомагає розробнику розробляти нове програмне забезпечення чи модифікувати (удосконалювати) вже існуюче
  19. Редактор коду – програма, написана спеціально для написання коду на будь-якій мові програмування
  20. IDE (Integrated Development Environment) – це редактор коду, який має більше можливостей, може працювати з допоміжними системами, такими як багтрекер, контроль версій і т.д.
  21. Багтрекер (bug tracker) - прикладна програма, розроблена, щоб допомогти тестерам та програмістам відстежувати історію звітів про баги під час своєї роботи.
  22. Баг - означає помилку, ваду або дефект в програмі або системі, що викликає в ній неправильний або неочікуваний результат або неочікувану поведінку
  23. Валідатор – програма, яка перевіряє правильність написання програмного коду і  його відповідність стандартам.
  24. Тег – мітка, яку ви використовуєте для вказівки браузеру, як він повинен показувати ваш web-сайт.
  25. Елемент – основні компоненти мови розмітки HTML. HTML-документ складається з головного елементу html, до змісту якого додаються інші елементи.
  26. Семантика – Зміст, логічне наповнення HTML елемента.
  27. CSS (Cascading Style Sheets) - це не мова програмування, а лише таблиця стилів. CSS «вирішує» як саме буде виглядати та де розміщуватись ваш HTML код.
  28. CSS синтаксис – це правила написання CSS
  29. Селектор – дозволяє звернутись до конкретного HTML елемента або кількох HTML елементів.
  30. Скріпт – набір команд на тій чи іншій мові програмування.
  31. Віджети – модуль, що вбудовується у веб-сторінку або у браузер.
  32. Модуль - функціонально завершений фрагмент комп’ютерної програми.
  33. Node.js – платформа з відкритим сорс-кодом для виконання високопродуктивних мережевих застосунків, написаних мовою JavaScript. Платформа node.js перетворила мову JavaScript з переважно клієнтським використанням у браузерах на мову загального використання з великою спільнотою розробників.
  34. Cорс-код – визначає програму, яка, як правило, міститься в одному або більше текстових файлах, іноді зберігається в базах даних, як збережені процедури, а також може з'явитися, як фрагменти коду, надруковані в книжках або інших засобах друку
  35. ECMA (European Computer Manufacturers Association) – некомерційна асоціація європейських виробників комп'ютерів, створена в 1961 році і розташована в Женеві. Займається розробкою стандартів для інформаційних і комунікаційних систем.
  36. Функція – блок коду, який визначається один раз і може викликатись багаторазово
  37. Область видимості (scope) –  набір змінних, об'єктів і функцій, до яких є доступ з конкретної частини програми
  38. Подія в Javascript – це сигнал від браузера про те, що щось сталося.
  39. DOM (Document Object Model, Обєктна модель документа) – структура документа, представлена у вигляді дерева.
  40. jQuery – бібліотека мови Javascript.
  41. Бібліотека мови програмування - збірка об'єктів чи підпрограм для вирішення близьких за тематикою задач.
  42. CDN - Content Delivery Network. Простими словами – це багато серверів, розкиданих по світу, які містять одну і ту ж інформацію