Skip to main content

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Посібник ОЕСР з питань врегулювання конфліктів інтересів на державній службі.

Законодавство:

Роз’яснення:

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Судова практика:

 • … будучи заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Дніпродзержинської міської ради, усвідомлюючи наявну суперечність між його приватним інтересом та його службовими повноваженнями, вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів, а саме погодив вказані вище службові записки про проведення ярмарків стосовно ТОВ «Агросс». ЄДРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу.
 • … приймаючи накази … про преміювання працівників закладів управління освіти м. Краматорська та … про надання щорічної відпустки з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення ОСОБА_4, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 є її близькою особою та перебуває у її прямому підпорядкуванні, … не виконала вимоги Закону... ЄДРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу.
 • … прийняття ОСОБА_1 рішень… поза межами його службових повноважень, виключає наявність в його діях ознак об’єктивної сторони пов’язаного з корупцією адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Такими повноваженнями … ОСОБА_1 наділений не був. ЄДРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу.
 • Суть указаного вище обмеження полягає в тому, що відповідна особа, уповноважена на виконання функцій держави, отримуючи заробітну плату за бюджетні кошти, не може займатися будь-яким іншим видом оплачуваної діяльності в принципі (крім зазначених у законі виключень). Це є однією з гарантій неупередженості такої особи при виконання нею своїх службових обов’язків. ЄДРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу.
 • Так, судом апеляційної інстанції встановлено, що ОСОБА_1, перебуваючи на посаді державного інспектора державної інспекції нагляду за промисловою безпекою та охороною праці Територіального управління Держгірпромнагляду у Хмельницькій області, бувши державним службовцем, всупереч п.1 ч.1 ст.7 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» в період з 01.01.2015 року по 31.03.2015 року займалась іншою, не пов’язаною з викладацькою, оплачуваною діяльністю, а саме надавала послуги з проведення профілактичних заходів, читання лекцій, надання методичної допомоги з охорони праці та пожежній безпеці ТОВ «Оболонь Агро», в результаті чого отримала дохід в розмірі 5109 грн 07 коп. ЄДРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу.
 • Як правильно встановлено судами попередніх інстанцій, послуги технологічного консалтингу, надані позивачу компанією «C.L. GlassProductionConsulting LLC» (США), не є творчою діяльністю, оскільки результатом таких послуг не є одержання якісно нових знань, а є застосування вже наявного знання і досвіду однієї особи (консультанта) для вирішення завдань, що постають у господарській діяльності іншої особи (замовника послуг). ЄДРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

 1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V).
 2. Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V).
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
 4. Закон України «Про запобігання корупції».
 5. Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі,Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195.
 6. Посібник ОЕСР з питань врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі (2003).
 7. Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців.
 8. GOV/SIGMA (2006)1 «Політики і практики запобігання конфлікту інтересів у дев’яти країнах ЄС Порівняльний огляд».