Перейти до головного змісту

Як діяти далі: Бізнесу про сталий розвиток

Про курс

Все більше власників корпорацій та компаній у світі усвідомлюють необхідність не лише бути корисними своїм клієнтам, а ще й випередити очікування своїх клієнтів. Інвестиції в співробітників та їхню освіту, підтримка спільнот, в яких працюють компанії, та захист навколишнього середовища – це все елементи сталого розвитку, що визначає довгострокові цілі в економічному, соціальному й екологічному вимірах. Отже, очевидною є зміна пріоритетів у веденні бізнесу або ж нова філософія бізнесу, в якій окреслюється сучасний стандарт корпоративної відповідальності.

25 вересня 2015 року в Нью-Йорку відбувся історичний Саміт ООН. Його результатом стало ухвалення Резолюції «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року». Документ визначив нові орієнтири розвитку світу. Вони (орієнтири) знайшли своє відбиття у 17 Цілях сталого розвитку, в досягненні яких вирішальне значення має ця нова філософія бізнесу, яка націлена на економічне зростання, проте не оминає розв’язання ряду соціальних та екологічних проблем.

Україна також долучилася до глобального процесу. Зокрема, адаптувала 17 Цілей сталого розвитку з урахуванням специфіки національного розвитку. Вони викладені в Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», де визначені завдання національного рівня та показники для моніторингу їхнього виконання. Відповідальні компанії інтегрують цілі та завдання до своїх стратегій розвитку та стають агентами змін, продовжуючи інвестувати в людей і планету, залучаючи до партнерства владу та громадськість.

Для кого цей курс

Курс орієнтований на власників малого та середнього бізнесу, яких цікавить:

  • подальший розвиток бізнесу;
  • створення довгострокових цінностей;
  • позитивний соціальний та екологічний вплив;
  • розбудова функціональних партнерств з усіма зацікавленими сторонами: працівниками, споживачами, громадами тощо.

Структура курсу

Курс складається з чотирьох модулів: 

Модуль 1. Сталий розвиток – нове ДНК бізнесу. Глобальні тренди та споживацька криза. Сталий розвиток у Східній Європі: виклики та пріоритети ООН для малого та середнього бізнесу. Світовий та європейський досвід впровадження Цілей сталого розвитку малим і середнім бізнесом. Стале лідерство.

Модуль 2. Економіка змін у бізнесі: від лінійного до циркулярного розвитку. Базові принципи та переваги циркулярної економіки. Ланцюг формування вартості та інтеграція Цілей сталого розвитку в бізнес-процеси компанії. Фінансова сталість. Вимірювання екологічного сліду підприємства, його продуктів і послуг. Сила інновацій у впровадженні Цілей сталого розвитку.

Модуль 3. Роль стейкхолдерів для трансформації бізнесу. Портрети стейкхолдерів і налагодження діалогу з ними. Принципи взаємодії з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами. Комунікація власної історії змін та нефінансова звітність.

Модуль 4. Партнерство у впровадженні Цілей сталого розвитку. Побудова сталих партнерств та пошук надійних партнерів. Публічно-приватне партнерство та його роль у досягненні Цілей сталого розвитку. Бізнес і права людини. Роль бізнесу в партнерстві з державою й громадськістю. Платформи для пошуку партнерів.

У кожному модулі наведено кращі практики (кейси), надано коментарі експертів, практичні поради, а також викладено завдання для самостійної роботи. З метою перевірки знань, передбачено проходження тестів наприкінці кожного модуля. Успішне проходження тестів забезпечує отримання сертифікату.

Робоча група

Цей онлайн-курс є результатом роботи проєкту «Онлайн-освіта задля сталого розвитку», який реалізовано Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Над створенням навчальних модулів працювали експерти з питань сталого розвитку, представники малого та середнього бізнесу, освітніх закладів. Особливу увагу вони приділили практичним порадам, відповідаючи на питання: «Як діяти #далі?». Зокрема, навели приклади інтеграції принципів сталого розвитку до бізнес-стратегій компаній.

Що дає цей курс?

  • Прикладне навчання у кращих експертів конкретної сфери на основі кейсів, реальних прикладів з бізнесу та практичних завдань.
  • Усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків між економічним, екологічним та соціальним складниками суспільного життя, а разом із ними – відповідальності за вплив власного бізнесу.
  • Розуміння, як визначати цілі та завдання сталого розвитку для бізнесу, залучати зацікавлених сторін (стейкхолдерів) до партнерства, інтегрувати у свою діяльність і зрештою – сприяти досягненню Цілей сталого розвитку 2030.

Цей курс є частиною освітнього продукту, розробленого Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та до якого ввійшли також курс для представників бізнесу та курс для державних службовців.

Поширені питання

Курс безкоштовний?

Курс є безкоштовним. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Успішно складіть всі завдання курсу та отримайте сертифікат про його завершення за підписом викладача

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.

  1. Старт

    травень 2020
Внести до списку